Sexul în film

Sexul în film este prezentarea scenelor porno sexuale și de dragoste, în timp ce un film erotic este unul care are o calitate erotică menită să creeze sentimente sexuale. Nuditatea în film poate fi sexuală sau non-sexuală. Scenele de dragoste, fie erotice sau nu, au fost prezentate în filme încă din epoca tăcută a cinematografiei. Scenele de dragoste au fost prezentate în mai multe genuri de filme; în timp ce în alte genuri, sexualitatea este rareori prezentă. Mulți actori și actrițe s-au filmat nuzi sau parțial nuzi, precum și îmbrăcați și având un comportament considerat porno sexual provocator de standardele contemporane, la un moment dat în cariera lor. Anumite filme care conțin scene de dragoste au fost criticate de către grupurile religioase sau interzise de către guverne, sau ambele. În țările ce au un sistem de rating pentru filme, filmele care conțin scene de dragoste primesc, de obicei, o clasificare restrânsă. Sexul în film poate fi distins de un film de sex, care, de obicei, se referă la un film pornografic și, uneori, la un film de educație sexuală. De asemenea, trebuie să se facă distincție de nuditatea în film, deși nuditatea poate fi prezentată într-un context sexualizat. De exemplu, nuditatea în contextul naturismului ar fi, în mod normal, considerată ca fiind non-sexuală.
Unii oameni fac distincție între “sexul gratuit” și scenele de porno sex, care sunt prezentate ca parte integrantă a intrigii unui film sau ca parte a dezvoltării caracterului.